Annuleringsregeling:


       vanaf de datum van de geschreven overeenkomst tot 21 werkdagen voor de training: 15% van het offertebedrag

       tussen 20 en 16 werkdagen voor de training: 25% van het offertebedrag

      • tussen 15 en 11 werkdagen voor de training: 50% van het offertebedrag

       tussen 10 en 6 werkdagen voor de training: 75% van het offertebedrag

       vanaf 5 werkdagen voor de training: 100% van het offertebedrag

 

De annulering dient schriftelijk te geschieden.

Zich laten vervangen door iemand van ongeveer hetzelfde kennisniveau is in overleg kosteloos mogelijk.

Op alle overeenkomsten gesloten met Talen voor Talent is het Nederlands recht van toepassing.

----

Klachtenprocedure:

Mocht u een klacht hebben over de diensten van Talen voor Talent, dan kunt u erop rekenen dat wij er alles aan zullen doen om u schadeloos en tevreden te stellen.

De eerste stap is contact opnemen met mij, Sylvain Lelarge, via de mail (contact@talenvoortalent.nl) of de telefoon (06 127 06 313). Ik zal binnen 24 uur reageren en met een voorstel komen. Het is me nog nooit gebeurd – voor de zeer weinige klachten die aan mij gericht werden – dat wij niet binnen een week een oplossing gevonden hebben die beide kanten een goed gevoel gaf. In ieder geval moet de klacht binnen vier weken afgehandeld worden. Als er voor praktische redenen uitstel overlegd wordt, is er meteen bij de overleg een duidelijke nieuwe termijn vastgesteld.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij er niet uitkomen, kan er beroep aangetekend worden bij mw. mr. M.A.W. (Monique) Rombouts, jurist en notaris (www.frankrijknotaris.nl). Haar oordeel is voor Talen voor Talent bindend.

De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wordt (met beschrijving van de wijze van afhandeling) door mij geregistreerd en twee jaar lang bewaard.