Annuleringsregeling:


       vanaf de datum van de geschreven overeenkomst tot 21 werkdagen voor de training: 15% van het offertebedrag

       tussen 20 en 16 werkdagen voor de training: 25% van het offertebedrag

      • tussen 15 en 11 werkdagen voor de training: 50% van het offertebedrag

       tussen 10 en 6 werkdagen voor de training: 75% van het offertebedrag

       vanaf 5 werkdagen voor de training: 100% van het offertebedrag

 

De annulering dient schriftelijk te geschieden.

Zich laten vervangen door iemand van ongeveer hetzelfde kennisniveau is in overleg kosteloos mogelijk.

Op alle overeenkomsten gesloten met Talen voor Talent is het Nederlands recht van toepassing.

----

Klachtenprocedure:

Mocht u een klacht hebben over de diensten van Talen voor Talent, dan kunt u erop rekenen dat wij er alles aan zullen doen om u schadeloos en tevreden te stellen.

De eerste stap is contact opnemen met mij, Sylvain Lelarge, via de mail (contact@talenvoortalent.nl) of de telefoon (06 127 06 313). Ik zal binnen 24 uur reageren en met een voorstel komen. Het is me nog nooit gebeurd – voor de zeer weinige klachten die aan mij gericht werden – dat wij niet binnen een week een oplossing gevonden hebben die beide kanten een goed gevoel gaf. In ieder geval moet de klacht binnen vier weken afgehandeld worden. Als er voor praktische redenen uitstel overlegd wordt, is er meteen bij de overleg een duidelijke nieuwe termijn vastgesteld.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij er niet uitkomen, kan er beroep aangetekend worden bij mw. mr. M.A.W. (Monique) Rombouts, jurist en notaris (www.frankrijknotaris.nl). Haar oordeel is voor Talen voor Talent bindend.

De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wordt (met beschrijving van de wijze van afhandeling) door mij geregistreerd en twee jaar lang bewaard.

---

Privacy-beleid van ‘Talen voor Talent’
Sylvain Lelarge – directeur – www.talenvoortalent.nl - 20 mai 2018

Als directeur en enige medewerker van het taalinstituut ‘Talen voor Talent’ (Den Haag) ben ik er van bewust dat iedereen die persoonsgegevens aan mij toevertrouwt recht heeft op een maximale bescherming van zijn of haar privacy. Hier leg ik uit welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik die gegevens gebruik.  


Hoe verzamel ik de contactgegevens?

Uitsluitend doordat iemand interesse toont in mijn diensten en producten (taalcursussen en presentaties, boeken en columns, eigen site en facebookpagina, e.d.) en me direct zijn/haar persoonsgegevens uit eigen beweging geeft. Ik zoek noch krijg persoonsgegevens via derden. En de informatie die ik verzameld heb wordt nooit met derden gedeeld.
Er staat op mijn site geen contactformulier. Contacten vinden via mail of telefoon plaats, eventueel via de sociale media.
 
Gebruik van de contactgegevens
De persoonsgegevens die ik voor Talen voor Talent verzamel, gebruik ik uitsluitend om mijn internetnieuwsbrief ‘Le Franco-fil’ te verzenden (5 keer per jaar). Eventuele eigen promotiemails zend ik aan die personen die hebben aangegeven interesse te hebben in dit specifieke aanbod. Verder worden de persoonsgegevens van mijn klanten louter gebruikt voor communicatie over het gekochte product of dienst.

Uitschrijven
Gegevens van personen die me door een blanco e-mail laten weten niet meer deze e-mailberichten te willen ontvangen, worden direct uit mijn adresbestanden verwijderd. Eind mei 2018 heb ik een mail gestuurd aan al mijn contacten om permissie te vragen om hun contactgegevens in mijn mailprogramma te mogen houden. In die mail was duidelijk aangegeven dat niet antwoorden op de mail als teken van toestemming beschouwd werd. Antwoord met een lege mail was een indicatie dat de persoon wilde dat ik haar persoonsgegevens uit mijn adresbestanden haalde.
E-mailberichten worden na drie jaar gedeletet.

Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies.
Vragen en feedback
Dit is mijn privacy-beleid en ik zal er niet van wijken. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met mij opnemen: Sylvain Lelarge - 0612706313 – contact@talenvoortalent.nl