Duurzaam leren vindt vanzelf plaats wanneer wij...

... ons in een stimulerende situatie bevinden...
- en wat kan meer stimulerend zijn dan een nieuwe kant van zichzelf te ontplooien, en zijn eigen ‘bonne vie’ vorm te geven? -

... met bijzondere mensen in gesprek gaan...
- binnen de kleine groepen gelijkgestemde francofielen die ik samenbreng, is iedereen op zijn of haar eigen manier bijzonder, met ruimte en vrijheid voor de ontmoeting -

...over boeiende onderwerpen...
- en het samen verkennen van de Franse taal en cultuur, geïllustreerd door al onze ervaringsverhalen, is inderdaad boeiend, grappig, ontroerend, als het leven zelf -

...en dat allemaal in een inspirerende omgeving!
Ik ben me diep bewust van de grote invloed van de leeromgeving op het leerproces, en daarom zorg ik altijd voor een prachtige plek, inspirerend, aangenaam, verwelkomend. 

Maar hoe werkt in de praktijk?